پروژه مسکونی جردن

پروژه جردن روبروی رستوران پستو به متراژ ۵۰۰۰ هزار متر در سال ۹۴ توسط گروه تولیدی ورتان اجرا شده است .