بلوک سبک پوکه ای به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰ سه جداره

بلوک های تولیدی شرکت ورتان از بهترین مصالح تهیه و تولید میشود که شامل پوکه سرند شده تبریز بدونه هیچ گونه ناخالصی و سیمان تیپ 2 شرکت سیمان ساوه میباشد , ابعاد محصول به طول 40 ارتفاع 20 وعرض 10 سانتی میباشد، ضخامت جداره 20 می باشد و دارای سه جداره می باشد  .شرکت خود را موظف به بهترین سرویس دهی طبق هماهنگی اعلام میدارد .ارمان ما ساختن ورتان است.

توضیحات

بلوک سبک پوکه ای به ابعاد ۱۰*۲۰*۴۰ سه جداره